سه شنبه - ۱ فروردین - ۱۴۰۲ | 29 شعبان 1444
معمای کامران قاسم‌پور 26 آذر 1401
کامران قاسم پور

معمای کامران قاسم‌پور

بعد از چند سال پشت خط حسن یزدانی ماندن، کامران قاسم‌پور حالا دیگر نمی‌خواهد پشت هیچ خطی بماند که تن به ریسکِ بزرگ کشتی گرفتن با حریفی داد که شاید ۱۰کیلو از او سبک‌تر بود.برای او رفتن به پاریس و رسیدن به مدال این المپیک از نان شب هم واجب‌تر است؛ دنیای او وقتی تغییر کرد که دید المپیک۲۰۲۰ توکیو برایش تمام شده و بار دیگر این حسن یزدانی است که ملی‌پوش می‌شود و او باید از خانه، کشتی‌های ۸۶کیلوگرم را ببیند، جایی که می‌شد او فینال را با دیوید تیلور آمریکایی برگزار کند.