جمعه - ۴ فروردین - ۱۴۰۲ | 3 رمضان 1444
میانگین بازنشستگی ۵۰ سال است 22 آذر 1401
میانگین بازنشستگی

میانگین بازنشستگی ۵۰ سال است

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری گفت: میانگین بازنشستگی در کشور حدود ۵۰ سال است که در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده به ۶۰ سال برسد.