جمعه - ۴ فروردین - ۱۴۰۲ | 3 رمضان 1444
بخشش قاتل فرزند به حرمت فاطمیه 07 دی 1401
بخشش قاتل

بخشش قاتل فرزند به حرمت فاطمیه

مادر داغدار وقتی فهمید قرار است حکم قصاص قاتل پسرش اجرا شود به حرمت ایام فاطمیه، از خون پسرش گذشت و قاتل را بخشید. او بدون هیچ چشمداشتی قاتل را بخشید و شرطش برای قاتل ترک تهران بود.