سه شنبه - ۱ فروردین - ۱۴۰۲ | 29 شعبان 1444
واکاوی آمار بارش در ۸۵ روز گذشته/ سدهای مهم کشور چقدر آب دارند 28 آذر 1401
آمار بارش کشور

واکاوی آمار بارش در ۸۵ روز گذشته/ سدهای مهم کشور چقدر آب دارند

آمار بارش در 85 روز گذشته در کنار دو خشکسالی متوالی سبب شده تا تاب‌آوری منابع آب کشور به حداقل برسد و مدیریت مصرف مردم به عنوان یکی از ارکان ارتقای تاب‌آوری مورد توجه جدی باشد.