سه شنبه - ۸ فروردین - ۱۴۰۲ | 7 رمضان 1444
۳۰ آذر؛ آخرین مهلت بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث 29 آذر 1401
بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث

۳۰ آذر؛ آخرین مهلت بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث

طرح بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث تمام وسایل نقلیه موتوری زمینی تا پایان روز ۳۰ آذر ۱۴۰۱ ادامه دارد.