جمعه - ۴ فروردین - ۱۴۰۲ | 3 رمضان 1444
بایدن و آغاز دوران اردک لنگ 20 آذر 1401
بایدن و دوران اردک لنگ

بایدن و آغاز دوران اردک لنگ

در این انتخابات حزب دموکرات در حالی اکثریت مجلس سنا را به‌دست‌آورد که جمهوریخواهان اکثریت مجلس نمایندگان را کسب کردند تا دوره‌ای جدید در دولت آمریکا به نام اردک لنگ آغاز شود. منظور از اردک لنگ این است که جو بایدن، رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا از این پس فاقد حمایت کافی پارلمانی برای اداره کشور خواهد بود. در نتیجه حرکت دولت بایدن به اردکی که دائم در حال لنگیدن است تشبیه شده است.