جمعه - ۴ فروردین - ۱۴۰۲ | 3 رمضان 1444
قطع گاز بیش از ۸۰۰ سازمان و مراکز دولتی و عمومی 03 دی 1401
قطع گاز مراکز دولتی

قطع گاز بیش از ۸۰۰ سازمان و مراکز دولتی و عمومی

از ابتدای اجرای طرح پایش مصرف گاز دستگاه‌های اجرایی و اماکن دولتی و عمومی کشور با هدف مدیریت انرژی و رعایت الگوی مصرف تاکنون، جریان گاز بیش از ۸۴۰ سازمان و نهاد دولتی و عمومی در پی اخطارهای صادرشده قطع شده است.