روزنامه های سیاسی، سه‌شنبه ۱۵ تیر ماه - افلاکیون | افلاکیون