روزنامه های سیاسی، سه شنبه ۱ تیر - افلاکیون | افلاکیون