روزنامه‌های ورزشی، یکشنبه ۶ تیر - افلاکیون | افلاکیون