روزنامه‌های ورزشی، یکشنبه ۲۷ تیرماه - افلاکیون | افلاکیون