روزنامه‌های ورزشی، چهارشنبه ۱۶ تیر ماه - افلاکیون | افلاکیون