روزنامه‌های ورزشی، سه‌شنبه ۸ تیر ماه - افلاکیون | افلاکیون