روزنامه‌های ورزشی، سه‌شنبه ۱۵ تیر ماه - افلاکیون | افلاکیون