روزنامه‌های ورزشی، دوشنبه ۷ تیر - افلاکیون | افلاکیون