روزنامه‌های سیاسی، یکشنبه ۲۷ تیرماه - افلاکیون | افلاکیون