روزنامه‌های سیاسی، چهارشنبه ۱۶ تیر ماه - افلاکیون | افلاکیون