روزنامه‌های سیاسی، شنبه ۱۹ تیر ماه - افلاکیون | افلاکیون