روزنامه‌های سیاسی، سه‌شنبه ۸ تیر ماه - افلاکیون | افلاکیون