روزنامه‌های سیاسی، دوشنبه ۷ تیر - افلاکیون | افلاکیون