اندکی تامل نمودم و با خود اندیشیدم که چرا این کهنه کار سیاسیون هشت ساله دولتی که هم اکنون و پس از گذشت هشت سال به تازگی مدعی هستند که آرزوی تاخیر در احیای برجام را باید کنار گذاشت،
آزموده را آزمودن خطاست،توصیه های رهبری چراغ راه هدایت new مذاکرات برجامی است
آزموده را آزمودن خطاست،توصیه های رهبری چراغ راه هدایت new مذاکرات برجامی است

به گزارش افلاکیون، همچون روزهای دیگر، در پایان یک روز کاری پر مشغله به امید برخورد با یک خبر خوشایند داخلی مشغول مطالعه اخبار در سایت های مختلف خبری بودم و دایم در ذهن خود اخبار مربوط به حادثه اخیر نطنز را مرور می نمودم و مدام دراین فکر بودم که چرا  برخی از وطن فروشان روباه صفت ،اطلاعات محرمانه داخلی را که همچون ناموسمان و شرفمان باید از آن پاسداری نمائیم به بیگانگان خارجی تحویل می نمایند که یک دفعه، صحبت هایی از آقای عراقچی معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده اخیر ارشد کشورمان در وین توجه بنده را به خود جلب نمود:

……جلسه بسیار جدی و حتی چالشی بود….

……تحولاتی که بین این جلسه و جلسه قبل داشتیم از جمله حادثه نطنز، فضای جلسه را چالشی کرده بود….

……..ما الان در موقعیتی هستیم که درک بهتری از موضع یکدیگر داریم! ما راه درازی درپیش داریم!……

اندکی تامل نمودم و با خود اندیشیدم که چرا این کهنه کار سیاسیون هشت ساله دولتی که هم اکنون و پس از گذشت هشت سال به تازگی مدعی هستند که آرزوی تاخیر در احیای برجام را باید کنار گذاشت، باز هم سرکارند و چرا باز هم توصیه های رهبر فرزانه و معظم انقلاب در خصوص امتناع از مذاکرات فرساینده ، چراغ راه خود قرار نمی دهند، مگر نه اینکه تمام پیش بینی های این پیر فرزانه در خصوص عدم اعتماد به اروپا و آمزیکا در مذاکرات هسته ای تحقق یافت پس چرا باز هم مذاکره و باز هم علافی و اعتماد و تاخیر در اطاعت؟ باز هم راه دراز و طولانی و تازه درک بهتر از موضع یکدیگر؟

آیا در آموزه های شما آزموده را آزمودن خطا نیست که باز هم بر طبل توخالی مذاکره و به گفته معاون وزیر امور خارجه تان ، مذاکرات چالشی و فرساینده می کوبانید و آیا عقل سلیم شما مذاکره  برای مذاکره را جایز می داند؟!

آیا این سیاسیون دولتی new  مذاکرات برجامی نمی دانند که موضع ایران را رهبری معظم سال های قبل مشخص نموده است و جدیدا هم بر آن تاکید فرموده اند و نیاز به مذاکره ندارد. رهبری فرمودند تحریم ها را لغو کنید ما هم تعهد خود در برجام را رعایت خواهیم کرد. این شرط حکیمانه و مبرهن رهبری نیاز به مذاکره ندارد.

سیاسیون دولتی برجامی بدانند تا زمانی که به توصیه های رهبری و چراغ راه هدایت خود اطمینان نداشته باشید، مسیر سیر سلوک را به بیراهه می کشانند و تاوان این کج فهمی خود را خواهند داد و مردم و تاریخ در موردشان قضاوت خواهند نمود.