گزارش هفتگی بازار، گزارش توصیفی تحلیلی بوده که شرکت سرمایه‌گذاری نوید اعتماد جهت بهره‌برداری فعالین مختلف بازار از جمله سرمایه‌گذاران، تحلیل‌گران و نهادهای مالی و اشخاص حقوقی فعال در بازارسرمایه تهیه می‌نماید. محتوای این گزارش به تنهایی برای سرمایه‌گذاری کافی نیست. استراتژی سرمایه‌گذاری افراد، متفاوت بوده و این گزارش صرفاً جهت اطلاع‌رسانی و ایفای بخشی از مسئولیت اجتماعی شرکت سرمایه‌گذاری نویداعتماد منتشر می‌شود.