یک پژوهشگر اقتصادی با ابراز نگرانی از نادیده گرفته شدن کرونا در بودجه 1400 نوشت: با اشتیاق، تورقی در لایحه پیشنهادی بودجه زدم و متوجه شدم واقعا بری و پاک از ویروس مهلک کرونا است و دولت آنچنان بودجه را پاک از کرونا بسته که گویی، ایران جدای از سایر کشورها، از حیث مقابله با این ویروس منحوس است.

به گزارش افلاکیون، کاظم معتمدی_ مدرس و پژوهشگر مسائل روز اقتصادی نوشت: به امید دوری از حال و هوای اخبار نگران کننده این روزهای ویروس کرونا، در ذهن خود به دنبال بهانه ای بودم تا بتوانم اندک زمانی ، فارغ از مشغله ها باشم که ناگهان درذهنم مروری بر لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ خطور نمود. با اشتیاق، تورقی در لایحه پیشنهادی بودجه زدم و متوجه شدم واقعا بری و پاک از ویروس مهلک کرونا است و دولت آنچنان بودجه را پاک از کرونا بسته که گویی، ایران جدای از سایر کشورها، از حیث مقابله با این ویروس منحوس است.
متاثر شدم از اینکه، جای خالی منبع لازم برای تامین واکسن کرونا، ریه های مردم و اقتصاد را می فشارد و می سوزاند و متاثر شدم از اینکه چرا دولت برای همه امور از سیر تا پیاز ردیف بودجه ای گنجانده به غیر از ردیف بودجه واکسینه نمودن مردم در مقابل کرونا که جایش را به سیر و پیاز داده است . البته خرسند از این بودم و آرام به این شدم که به جای ردیف های خالی بودجه، می توان نام پرافتخار شهدای سلامت را که هم وزن با شهدای گرانمایه و گرانقدر هشت سال دفاع مقدس هستند و همچنین نام کادر درمان خسته و پرتلاش را درج نمود .
با خود اندیشیدم در چنین شرایطی که اقتصاد کشور و وضعیت معیشت آحاد مردم تحت تاثیر آسیب های این ویروس مرگبار قرار گرفته است و کادر درمان چشم به رهایی از این شرایط نابسامان مسری ویروس دوخته اند، دولت می توانست مرهمی بر ریه های بیماران و کادر درمان باشد و با اقدام به موقع جهت خرید واکسن و تخصیص بودجه حدود ۳ میلیاردی دلاری به آن تحت عنوان “ردیف بودجه سرمایه گذاری در ارتقاء سلامت و تحرک اقتصاد”، وجه پدرانه و مردانه ای از خود در اذهان حامیانش ترسیم نماید تا در آخرین فرصت هایی که می تواند دستی گیرد، موجب انسجام دولت و مردم گردد تا شاید بتواند مقداری از آب رفته را به جوی بازگرداند.