۲ طرح مجلس برای سامان بخشی بازار مسکن در کشور
۲ طرح مجلس برای سامان بخشی بازار مسکن در کشور
یک عضو کمسیون عمران مجلس گفت: برخی بنگاه های املاک دلیل این افزایش کذایی قیمت ها در حوزه مسکن هستند.تقاضای زیاد و عرضه کم فرصت سوء استفاده دلالان را فراهم آورده است.

به گزارش خبردون، شارلی انویه تکیه عضو کمسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت اسفناک مسکن در کشور گفت: ما در این زمینه دو طرح در دست داریم که با نهایی شدن آن می توانیم جلوی این روند را بگیریم.

تکیه افزود : یکی از این طرح ها طرح اقدام ملی مسکن است که طبق آن سالانه ۵۰۰ هزار مسکن ساخته می شود و طرح دیگر که جهش تولید مسکن است قرار است یک میلیون مسکن در کشور ساخته شود.

این عضو کمسیون عمران مجلس با انتقاد از دلالی در حوزه مسکن گفت: بنگاه های املاک دلیل این افزایش کذایی قیمت ها در حوزه مسکن هستند. تقاضای زیاد و عرضه کم فرصت سوء استفاده دلالان را فراهم آورده است.

وی افزود : سود زیادی دی که در دلالی مسکن وجود دارد باعث ترغیب عده ای به این حوزه است به طورمثال یک املاکی در اجاره دادن یک واحد مسکونی با ۱۰۰ میلیون ودیعه و ۶ میلیون اجاره ۶ میلیون تومان از طرفین پورسانت می گیرد که اصلا منطقی نیست. در کشور ما هیچ پزشک و یا مهندسی در کشور در عرض نیم ساعت چنین درآمدی کسب نمی کند

تکیه ادامه داد: باید برای ساماندهی املاک هم ورود بکنیم و از نظر پروانه کسب و دیگر قوانین مربوطه جلوی این نابسامانی ها را بگیریم.

تکیه با تاکید بر اینکه ما مخالف ورود انبوه سازان به مسکن سازی در کشور نیستیم گفت :هر شرکت یا ارگانی در این زمینه ورود بکند استقبال هم می کنیم به شرطی که نظارت ها دقیق و سودهای منطقی با این فعالیت ها همراه باشد.