وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در اولین دستور خود به رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز تابع از ممنوعیت موقت جذب، نقل و انتقال اعضای هیأت علمی و انتصاب خبر داد.
ممنوعیت هرگونه انتصاب و نقل و انتقال اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی
ممنوعیت هرگونه انتصاب و نقل و انتقال اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در اولین دستور خود به رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز تابع از ممنوعیت موقت جذب، نقل و انتقال اعضای هیأت علمی و انتصاب خبر داد.

محمدعلی‌ زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، امروز فعالیت خود را به طور رسمی به عنوان سکاندار این وزارتخانه آغاز کرد. در این رابطه دکتر زلفی‌گل در اولین دستور خود طی نامه‌ای خطاب به رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و مؤسسات وابسته به وزارت علوم اعلام کرد: با عنایت به استقبال دولت جدید مقتضی‌است تا اطلاع ثانوی از صدور هرگونه حکم جذب و نقل و انتقال اعضای هیأت علمی و انتصاب و در هر سطحی خودداری شود./ خبرگزاری فارس