توکیو: مهدی اولاد ورزشکار نابینای ایران پنجمین مدال طلای کاروان ایران در پارالمپیک توکیو را به دست آورد.
کسب پنجمین طلای کاروان پاراالمپیکی ایران
کسب پنجمین طلای کاروان پاراالمپیکی ایران

مهدی اولاد ورزشکار نابینای ایران پنجمین مدال طلای کاروان ایران در پارالمپیک توکیو را به دست آورد. در رقابتهای پرتاب وزنه مردان کلاس ۱۱ F، کشورمان دو نماینده داشت که باید برای رسیدن به مدال با ۹ نفر رقابت می کردند. مهدی اولاد و نورمحمد آرخی بودند که مهدی اولاد با ثبت ۱۴.۴۳ به مدال طلا رسید.

مهدی اولاد در پرتاب اول ۱۳.۵۳ را ثبت کرد. در پرتاب دوم ۱۴.۱۲ و در پرتاب سوم هم ۱۴.۰۱ را به ثبت رساند. او در حرکت چهارم و پنجم هم با ثبت رکورد ۱۴.۴۰ و ۱۴.۴۳ دو بار پیاپی رکورد شخصی اش را افزایش داد و در نهایت هم در پرتاب ششم ۱۳.۷۹ را به ثبت رساند تا پرتاب پنجم او را به مدال طلا برساند.

نورمحمد آرخی هم با ثبت ۱۲.۷۸ در رده ششم قرار گرفت. آرخی در حرکت اول ۱۲.۷۸ را ثبت کرد که بهترین پرتاب او هم بود. او در حرکت ۱۲.۴۷ را ثبت کرد و حرکت سوم هم خطا اعلام شد. در حرکت چهارم ۱۲.۴۷ و در حرکت پنجم هم ۱۲.۴۴ را ثبت کرد. پرتاب ششم او هم خطا اعلام شد.
در این رقابتها ورزشکاران کشورهای اکراین، ایتالیا، برزیل، کراواسی، روسیه، لهستان، اسپانیا، گوام حضور داشتند.