کارگروه ویژه برای تعقیب عاملان ترور شهید فخری زاده تشکیل می شود
کارگروه ویژه برای تعقیب عاملان ترور شهید فخری زاده تشکیل می شود
رییس قوه قضائیه گفت: دادستان کل کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کارگروه ویژه ای برای تعقیب عاملان و آمران ترور تشکیل دهد.

به گزارش افلاکیون، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در شورای عالی قوه قضائیه گفت: شهید فخری زاده قهرمان «بی اثر کردن تحریم و تهدید» دشمن در حوزه هسته‌ای و دفاعی است.

وی افزود: با اینکه بیشترین تهدید و تحریم در حوزه صنایع هسته‌ای و دفاعی کشور بوده ولی فخری زاده‌ها و شهریاری‌ها با قدرت آفرینی در این حوزه، تحریم‌ها را بی اثر کرده‌اند.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه منطق تولید قدرت با وجود تحریم و فشار، الگوی جوانان امروز کشور در همه حوزه‌ها از جمله حوزه اقتصادی است، گفت: جریان تحریف در حال القای ترس و یأس و تسلیم در برابر دشمن است. قوی شدن در همه عرصه‌هاست که جریان تحریف را مفتضح و جریان تحریم را ناامید خواهد کرد.

وی ادامه داد: دادستان کل کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کارگروه ویژه‌ای برای تعقیب عاملان و آمران ترور تشکیل دهد. دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در شناسایی و انهدام شبکه نفوذ درجای جای کشور و کسانی که از داخل به دشمن سیگنال توطئه می‌دهند، لحظه‌ای درنگ نکنند.

رئیسی تصریح کرد: در انجام اقدامات بازدارنده نسبت به دشمن، نباید کوتاهی کرد چراکه دشمن فقط منطق قدرت را می‌شناسد.

وی با بیان اینکه تحریم و ترور دو روی یک سکه هستند، گفت: غربی‌هایی که در مقابل ترور دعوت به خویشتنداری می‌کنند، در واقع به تروریست‌ها چراغ سبز نشان می‌دهند. امید بستن به رفع تحریم بامذاکره خطاست. تجربه نشان داده که در مقابل اهل «تحریم و ترور»، فقط باید قوی شد.