بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه ۹۵درصد جامعه کارگری کشوربدون امنیت شغلی و زیرخط فقرزندگی می کنند گفت:دولت با تبیین سیاست های غلط باعث عمق شکاف شریف ترین قشر کشور شده است.

به گزارش افلاکیون، علی محمد عزیزی،بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه کارگران قامتشان زیربار فقر و مشکلات خم شده وعزت آنان نشانه گرفته شده است گفت: دولت و مجلس جز شعار هیج گاه به وعده های خود در راستای خدمت به قشر کارگری جامه عمل نپوشانده اند، فاصله عمل تا شعار از زمین تا آسمان تناقص دارد، کدام وعده عملیاتی شده است، معیشت،؟؟

عزیزی با تأکید بر اینکه امروز نود درصد کارگران بی تعارف زیر بار فشار اقتصادی له شده اند افزود: بیش از ۹۵درصد جامعه کارگری کشور بدون امنیت شغلی بوده و زندگانی را پراز فشار و استرس مضاعف از بلایای طبیعی و غیر طبیعی تجربه می‌کنند، از سوی دیگر کارگران از لحاظ خط فقر در بدترین وضعیت موجود قرار دارند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با بیان اینکه قانون کار بسیار کهنه و قدیمی است افزود: مجلس به عنوان وکیل مردم در خانه مردم و در کمسیون های کارگری هنوز نتوانسته به این مهم سامانی بخشیده و در دستور کار قرار دهد و سالهاست اصلاح این قانون معطل مانده است. تأمین اجتماعی که سرمایه گران بهای کارگر و کارفرمایان است در همه جای دنیا توسط این دو قشر اداره می شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته سه جانبه گرایی در تعیین مزد رعایت نشد گفت: اگر سه جانبه گرایی به معنای واقعی کلمه تعریف شده است نتیجه عدم امضا نمایندگان کارگران در مزد ۹۸برای ۹۹ چه شد؟کارگری که نه پشتوانه شخصی دارد و نه دولتی, چگونهمی تواند مثبت فکر کند, مجبور است که از کارش بزند تا عقده اش صاف شود.

عزیزی بیان کرد: مرکز پژوهش های مجلس از طرف ملت تاکنون چه اقدامی در راستای اهداف جامعه کارگری انجام داده است،، براستی سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طرف دولت برای این قشر چه کرده است؟؟ کارگران بارها به عنوان ستون فقرات تولید ثابت کرده اند که نسبت به انقلاب حساسیت هایی دارند,تلاش های بسیاری برای کشور کرده اند اما همواره سهمشان از زندگی سختی ها و دشواری ها بوده و روز به روز سفره هایشان کوچکتر شده است.

وی ادامه داد: کارگران تابع قانون کار آرزوی تجربه یک روز بی دغدغه فکری را دارند,دولت با تبیین سیاست های غلط باعث عمق شکاف شریف ترین قشر کشور شده است,کارگران کشور امروز آگاه هستند و به وعده های تو خالی انتخاباتی دل نمی بندند.کارگران به عنوان عمل کردن شعارهای مسئولان هستند.

عزیزی ادامه داد: کارگرانی که حقوق زیر۲میلیونی با خط فقر۱۰میلیونی را تجربه می کنند, هرگز نمی توانند شاداب باشند,در حال حاضر امیدواریم مجلس و دولت با نظر مساعد تشکلات کارگری به نتیجه ای کارآمد برای قشر سرنوشت ساز درعرصه های مختلف برسند و شاهد دستمزدی در شأن کارگران باشیم.

وی با بیان اینکه کارگران حدود یک سال منتظر تصمیم برای دستمزد بوده اند گفت:امیدواریم دستمزدی تعیین شود که زندگی کارگران را دچار مشکل نکند.