براساس قانون برخی از جرایم علیه امنیت هستند و مجازات مخصوص به خود را دارند.
چه جرایمی علیه امنیت و آسایش عمومی هستند؟
چه جرایمی علیه امنیت و آسایش عمومی هستند؟

به گزارش افلاکیون، در قانون برخی از جرائم با عنوان آن دسته از جرایم آمده‌اند که امنیت و آسایش عمومی یک جامعه را مختل می‌کنند این جرایم به چند نوع تقسیم می شوند و مجازات های مخصوص به خود را دارند.

اولین جرم محاربه است این جرم باعث ایجاد رعب و وحشت در جامعه می شود در این جرم فرد خاطی بصورت عمد قصد در کشیدن سلاح را دارد و به دنبال تعرض به جان مال و ناموس است و این جرم مجازات اعدام دارد.

بر اساس قانون حد محاربه شامل اعدا، صلب،قطع دست راست و پای چپ،نفی بلد که انتخاب مجازات آن با اختیارات قاضی است.

دومین جرم مفسد فی الارض است یعنی هر کس به طور گسترده،مرتکب جنایت علیه امنیت داخلی و خارجی کشور،نشر اکاذیب،احراق و تخریب و … شود مفسد فی الارض شناخته و اعدام می شود.

باغی هم یکی دیگر از جرایم علیه امنیت است و فردی که علیه حکومت اسلامی ایران مردم را به قیام وا دارد و در صورت استفاده از سلاح به اعدام محکوم می شود.