عضو شورای شهر تهران از وزیر بهداشت خواست، فهرست دریافت کنندگان واکسن کرونا در مجموعه مدیریت شهری کشور را منتشر کند.
چند مدیر شهری متخلف واکسن کرونا زدند؟
چند مدیر شهری متخلف واکسن کرونا زدند؟

مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران در نامه‌ای به سعید نمکی، وزیر بهداشت، خواستار شد فهرست دریافت کنندگان واکسن کرونا در مجموعه مدیریت شهری کشور منتشر شود. جزئیات نامه به شرح ذیل است.

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تشکر از توجه جنابعالی به نامه اینجانب در خصوص اختصاص سهمیه واکسن کرونا برای تطهیرگران بهشت زهرا(س) و آرامستان‌های کشور؛ همانگونه که استحضار دارید متاسفانه شاهد بروز برخی بی اخلاقی ها در دریافت واکسن کرونا توسط افراد غیر واجد اولویت در یکی از مجموعه های مدیریت شهری کشور بودیم، این رخداد زمینه ساز بروز بی اعتمادی و عدم اطمینان شهروندان عزیز نسبت به عملکرد مجموعه مدیریت شهری کشور و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی که در صف اول مقابله با کرونا همچنان ایستاده اند شده است.

 

 

با توجه به اهمیت موضوع و لزوم صیانت از سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی هموطنان عزیزمان پیشنهاد می گردد دستور فرمائید فهرست دریافت کنندگان واکسن کرونا( مشتمل برنام و نام خانوادگی، شغل، محل خدمت، شهرستان واستان)با اولویت دریافت کنندگان شاغل در مجموعه مدیریت شهری کشور از طریق سامانه شفافیت یا درگاه اطلاع رسانی آن وزارتخانه منتشر و در دسترس عموم شهروندان قرار گیرد.

 گفتنی است؛ طی روزهای اخیر خبرهای منتشر شده مبنی بر اینکه سهمیه واکسن پاکبانان در شهرهایی مانند آبادان و گلستان به برخی از مدیران شهری آنان اختصاص داده شده است.