این برای اولین بار نیست که کاندیداهای ریاست جمهوری به چهره‌های شاخص ورزشی پیشنهاد حمایت و همکاری می‌دهند.
چرا عادل به درخواست کاندیداهای ریاست جمهوری جواب منفی داد؟
چرا عادل به درخواست کاندیداهای ریاست جمهوری جواب منفی داد؟

به گزارش افلاکیون، چون در مدار نبود حذفش کردند؛اگر می ماند ممکن بود بقیه را هم از مدار خارج کند.این خلاصه حرف های فروغی رییس شبکه سوم صداوسیما برای کنار گذاشتن عادل فردوسی پور بود.آن هم در بحبوحه ای که خیلی ها می گفتند یک شوخی بیش نیست،برنامه ۹۰ بدون عادل نمی شود،دوشنبه ها بدون عادل نمی شود و اصلا فوتبال بدون عادل نمی شود! اما…نخواستند و نگذاشتند! قصه اش  را حالا دیگر همه می دانند.

تقریبا سه سال گذشته از دوشنبه شب هایی که عادل بود و هیجان.یک برنامه پر انرژی،تاثیرگذار و حساس.یک جورهایی شاخص شده بود برای عدالت.اگر اتفاق خاصی در لیگ های مختلف فوتبال می افتد،اگر اختلاف نظری پیش می آمد و اگر فوتبالی ها منتظر عدالتی برای اجرایی شدن بودند وعده شان می شد این:«دوشنبه در ۹۰ می بینیم.»

 

دوشنبه ها هستند،برنامه ها هستند و چالش ها هم زیاد،ولی  برای خیلی از این مردم،برای تیفوسی ها و برای آن دیوانه های فوتبال فقط یک چیز جذابیت داشت؛۹۰ با عادل فردوسی پور.بدون تعارف نمی شود کتمانش کرد.چه اگر این طور نبود خیلی از کاندیدای ریاست جمهوری که می دانند او محبوب است،می دانند مهره ای تاثیر گذار است و می دانند اگر پشت شان بیاید،خیلی ها پشت او می آیند سر و دست نمی شکستند تا مجابش کنند برای حمایت! اسمی از کسی برده نشده اما ۷ کاندیدای نهایی برای انتخابات ریاست جمهوری تایید صلاحیت شده اند و هر کدام از این ۷ نفر می توانند آن پیشنهادهای جذاب را به عادل داده باشند.پیشنهادهایی تقریبا مشترک مثل برداشتن همه محدودیت هایی که در چند سال اخیر توسط عده ای خاص دیوارچینی شده است؛همه محدودیت ها یعنی شامل گزارش کردن،اجرای برنامه و هر آنچه که از او گرفته اند!

وعده دوم هم که نشستن روی صندلی وزارت ورزش و جوانان در دولت بعدی است.به زبان ساده تر یک سری از کاندیدا به اوگفته اند که اگر با آنها باشد در دولت آنها وزیر است؛ اما چه شد که عادل خیلی شیک و تمیز به همه این پیشنهادها یک “نه” محترمانه گفت؟

ظاهرا فردوسی پور در تماس های مستقیم کاندیدا یا واسطه های آنها ابتدا از پیشنهادهایی که  داده اند تشکر کرده و سپس از این گفته که علاقه ای به فعالیت کردن در کارهای سیاسی ندارد.
فردوسی پور باهوش تر از این حرف هاست که نداند مداری که برایش تعریف کرده اند وعده وعید است و احتمالا یک نمایش برای بازی های انتخاباتی.او می داند که نباید وارد بازی های این شکلی شود و به همین دلیل هم هست به همه پیشنهادهایی که شده محترمانه گفته است “نه”.