چرا دولت با جان مردم بازی می کند؟/ ارتباط مستقیم آلودگی هوا با کرونا!
چرا دولت با جان مردم بازی می کند؟/ ارتباط مستقیم آلودگی هوا با کرونا!
سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در نامه ای به مسئولین مربوطه کشور ضمن اشاره به ارتباط مستقیم کرونا و آلودگی هوا خواستار موافقت با تعطیلی فوری کلان شهرها از جمله تهران شد.
به گزارش افلاکیون، سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در ارتباط با تعطیلی تهران، گفت: با توجه به تحقیقات ما در مورد ارتباط مستقیم آلودگی هوا با ویروس کرونا خواستار تعطیلی شهرهای هستیم که با تراکم آلودگی مواجه هستند.
وی ادامه داد: برای ما قابل قبول نیست که دولت با طرح تعطیلی تهران مخالفت می کند و دلیل اینقدر پا فشاری هیات دولت و بازی کردن با جان مردم برای ما نمایندگان ملت اصلا قابل قبول نیست.