چرا دشمن توان مقابله با تجهیزات راهبردی ایران را ندارد؟
چرا دشمن توان مقابله با تجهیزات راهبردی ایران را ندارد؟
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در کنار دستیابی به توان تولید تجهیزات پیشرفته، توانسته‌اند با طراحی و ساخت پایگاه‌های زیرزمینی به یک توان راهبردی در حوزه پدافند و آفند دست یابند.