چراغ زرد وهابی ها به سعدحریری برای تشکیل دولت
چراغ زرد وهابی ها به سعدحریری برای تشکیل دولت
یک رسانه عرب زبان نوشت که عربستان نمی‌خواهد حزب‌الله لبنان در ساختار دولت جدید لبنان مشارکت داشته باشد.

یک رسانه عرب زبان نوشت که عربستان نمی‌خواهد حزب‌الله لبنان در ساختار دولت جدید لبنان مشارکت داشته باشد و به همین دلیل سعد حریری، نخست‌وزیر مکلف این کشور درصدد تشکیل یک دولت غیر سیاسی با شعار “نجات اقتصادی لبنان” است اما در واقع هدف اصلی همان دور کردن حزب‌الله و تحریک نکردن سعودی‌ها است تا چراغ سبز را برای تشکیل دولت آینده به او نشان دهند.