جمهوری اسلامی ایران از طریق سوئیس به آمریکا در خصوص هرگونه اقدام تحریک آمیز هشدار داد
پیام هشدار ایران به آمریکا از طریق سوئیس ارسال شد
پیام هشدار ایران به آمریکا از طریق سوئیس ارسال شد

به گزارش افلاکیون، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ما احتیاج به کسی نداریم پیام بدهیم و بگیریم. به طور روشن مجاری خود را داشتیم.

به واشنگتن از طریق سوئیس پیام دادیم و به کشورهای منطقه هم مستقیم به خودشان از طریق پایتخت‌ها پیام داده‌ایم.

عواقب هر گونه ماجراجویی به عهده واشنگتن است و در صورتی که اقدامی صورت بگیرد به صورت روشن و بدون لحظه‌ای تردید پاسخ خواهیم داد.