جمهوری اسلامی ایران از طریق سوئیس به آمریکا در خصوص هرگونه اقدام تحریک آمیز هشدار داد

به گزارش افلاکیون، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ما احتیاج به کسی نداریم پیام بدهیم و بگیریم. به طور روشن مجاری خود را داشتیم.

به واشنگتن از طریق سوئیس پیام دادیم و به کشورهای منطقه هم مستقیم به خودشان از طریق پایتخت‌ها پیام داده‌ایم.

عواقب هر گونه ماجراجویی به عهده واشنگتن است و در صورتی که اقدامی صورت بگیرد به صورت روشن و بدون لحظه‌ای تردید پاسخ خواهیم داد.