معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ نحوه اعمال قانون رانندگانی را که اقدام به پوشش پلاک وسیله‌نقلیه خود می‌کنند، تشریح کرد.
پوشاندن پلاک خودرو چه جریمه‌ای به دنبال دارد؟
پوشاندن پلاک خودرو چه جریمه‌ای به دنبال دارد؟

به گزارش افلاکیون،  با اشاره به طرح پلیس راهور تهران بزرگ برای برخورد با تخلفات مخدوشی و پوشش پلاک در تهران، اظهار کرد: با توجه به محدودیتهای اعمال شده به دلیل عدم شیوع ویروس کرونا، این امر موجب شده معدود رانندگانی، اقدام به تخلف پوشش و مخدوشی پلاک کنند که این اقدام آنها از دید و رصد پلیس دور نیست.

معاون آموزش  وفرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ افزود: رانندگانی که اقدام به پوشش پلاک خود از طریق پوشاندن یا گذاشتن کاور یا سایر اقدامات بر روی پلاک، به منظور ورود به محدوده طرح ترافیک یا محدوده کاهش آلودگی هوا می‌کنند، برابر مقررات علاوه بر اعمال قانون به مبلغ ۶۱ هزار و ۲۰۰ تومان، برای آن تخلف هم جریمه خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: عوامل پلیس راهور در سطح معابر تهران به صورت فیزیکی حضور دارند و همچنین با استفاده از دوربینهای نظارتی و ثبت تخلف شهری به صورت مکانیزه با رانندگان متخلفی که پلاک خودرویشان را به هرنحوی دست‌کاری و مخدوش می‌کنند یا با استفاده از کاورهای مختلف می‌پوشانند، برخورد و اعمال قانون خواهند کرد.

این مقام انتظامی ادامه داد: به استناد ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هرگونه تغییر در ارقام پلاک و مخدوشی آن  جرم بوده و مأموران در صورت مشاهده خودروی متخلف، ضمن جلوگیری از تردد آن، رانندگان اینگونه خودروها را برای رسیدگی و برخورد قانونی به مرجع قضائی معرفی می‌کنند.

همه‌خانی متذکر شد: رانندگان توجه داشته باشند که پلاک وسیله‌نقلیه‌شان همواره باید همانند روز نخستی که پلاک را تحویل گرفتند بوده و بدون هیچگونه مخدوشی و دستکاری در جلو و عقب خودرو نصب شده باشد.