تهران - افلاکیون: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با تعیین تکلیف سهام عدالت در مجلس گفت: رئیس جمهور موافقت کلی خود را با تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت اعلام کرده و این موضوع به سازمان برنامه و بودجه ارجاع شده است.
پورابراهیمی: جاماندگان سهام عدالت در نیمه دوم ۱۴۰۰ تعیین‌تکلیف می‌شوند
پورابراهیمی: جاماندگان سهام عدالت در نیمه دوم ۱۴۰۰ تعیین‌تکلیف می‌شوند

تهران – افلاکیون: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با تعیین تکلیف سهام عدالت در مجلس گفت: رئیس جمهور موافقت کلی خود را با تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت اعلام کرده و این موضوع به سازمان برنامه و بودجه ارجاع شده است.

به نقل از خبرگزاری فارس، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعیین تکلیف سهام عدالت در مجلس بیان داشت: اخیرا پیشنهادی را از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت که به ویژه اینکه این افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، بازنشستگان و ایثارگران هستند به رئیس جمهور ارائه دادیم ، خوشبختانه رئیس جمهور هم موافقت کلی خود را با این مسئله اعلام کردند.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: البته رئیس جمهور این موضوع را به سازمان برنامه و بودجه ارجاع دادند تا در آنجا بتواند به شکلی تامین منابع مالی آن انجام شود.

پور ابراهیمی ادامه داد: فکر می‌کنیم تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت یکی از اقدامات کوتاه مدت ما در نیمه دوم امسال خواهد بود که می‌تواند بهبودی در زندگی جمعیت قابل توجه‌ای از مردم ایجاد کند.

نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه موضوع جاماندگان سهام عدالت سال گذشته در کمیسیون اقتصادی تصویب شد، بیان داشت: این مسئله در ادامه به صحن علنی آمد ، اما دولت دوازدهم با آن مخالفت کرد، آنهم به دلیل اینکه بار مالی داشت و امکان تصویب در صحن و ارجاع آن به شورای نگهبان فراهم نبود، لذا ما به دلیل اجتناب از این موضوع و اینکه ما مخالفت‌های دولت را نداشته باشم.

وی اضافه کرد: رایزنی‌ها را با رئیس جمهور شروع کردیم و نامه‌ای را خدمت آیت‌الله رئیسی ارسال کردیم که خوشبختانه ایشان با کلیت بحث موافقت کردند و این مسئله را به سازمان برنامه و بودجه ارجاع دادند و فکر می‌کنم سازمان برنامه و بودجه هم براساس همان روند کارشناسی که در سال گذشته انجام دادیم، با کلیاتش موافقت کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: پیش بینی ما این است که یکی از اقدامات مهم مجلس و دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به عبارتی تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالتی است که چند میلیون از جمعیت کشور را پوشش می‌دهند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دو میلیون و هشتصد هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند، بیان داشت: همچنین یک میلیون و دویست هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند و تعداد خیلی زیادی هم مجموعه‌های ایثارگری و بازنشستگان و کارگران هستند که امیدواریم این خبر خوب در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با همکاری که دولت و مساعدتی که رئیس جمهور داشتند، عملیاتی شود.