محتوای ظاهری و پیام نهفته در این فیلم‌ها که در مقاطع مختلفی از انقلاب اسلامی با شباهت کم و بیش بسیار اتفاق افتاده، بهانه ای برای یاددآوری چند نکته مهم است
پشت‌پرده رأى دادن زنان بی حجاب در خارج کشور چیست؟!
پشت‌پرده رأى دادن زنان بی حجاب در خارج کشور چیست؟!

به گزارش افلاکیون، طی روزهای گذشته فیلم هایی از ضرب و شتم برخی رای دهندگان ایرانی توسط معاندین در خارج از کشور منتشر شده است. در این میان حتی فیلم هایی از برخی زنان ایرانی فاقد حجاب اسلامی منتشر شده که در برابر اهانت تعدادی از معاندین فحاش، اصرار به رای دادن دارند. محتوای ظاهری و پیام نهفته در این فیلم‌ها که در مقاطع مختلفی از انقلاب اسلامی با شباهت کم و بیش بسیار اتفاق افتاده، بهانه ای برای یادآوری چند نکته مهم است:

یک: عملکرد و میزان دشمنی برخی کشورهای متخاصم در راس آن دولتمردان آمریکا، انتخابات در جمهوری اسلامی را به نقطه ای رسانده که فراتر از هر سلیقه سیاسی این نظام موجود را قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم و یا اساسا چه اعتقادات فرهنگی و مذهبی داشته باشیم، باید برای حفظ ایران پای صندوق رای بیاییم. ایران و مردمش در کمتر دوره ای از تاریخ خود در معرض این همه دشمنی خصمانه و کینه توزانه قرار داشته است. از سوی دیگر انقلاب اسلامی به گونه ای نقش مردم را در تحکیم و افزایش قدرت ایران پررنگ کرده که هیچ ایرانی وطن پرستی نمی تواند نسبت به انتخابات در هیچ کجای جهان بی تفاوت باشد.

دو: انقلاب اسلامی فراتر از چارچوب های ظاهری جمهوری اسلامی دایره بزرگتری از ایرانیان را شامل می شود. این دایره به گستردگی افرادی است که مرزبندی سیاسی با دشمنان ایران دارند ولو اینکه حتی با ظواهر فرهنگی و قانونی جمهوری اسلامی فاصله داشته باشند.

سه: در برخی بزنگاه ها ارزش عمل سیاسی درست از سالها اعمال مذهبی فردی بسیار بالاتر می‌رود. چه بسا افراد بزرگی در طول تاریخ انبیاء و یا ائمه اطهار بودند که در اعمال فردی مذهبی سالها پیشگام جامعه خود محسوب می‌شدند ولی به علت عدم یاری به موقع جبهه حق در بزنگاه‌های مهم سیاسی بیشترین ضربه را به دین خدا زده‌اند. در همین روزها در حالی برخی سیاسیون داخلی با ظاهر کاملا مذهبی مانند احمدی نژاد و به نوعی موسوی با هم دست به تحریم انتخابات زدند که برخی زنان بی حجاب یا کم حجاب کیلومترها دورتر از ایران زیر فشار فحش و کتک اصرار به رای دادن داشتند. طبیعی است که در مقاطعی همچون انتخابات ۱۴۰۰ که پای سرنوشت حرمی به بزرگی جمهوری اسلامی در میان باشد، این عمل زنان بدحجاب رای دهنده بر سوابق انقلابی برخی از این تحریم کنندگان انتخابات در این زمانه حساس برتری پیدا کند.

چهار: در طول دهه‌های اخیر اخیر کم نبودند افراد غیرمذهبی که در بزنگاه هایی همچون ایام مبارزه با رژیم پهلوی و یا دفاع مقدس از برخی عابدان ۰ ۷ ساله حوزوی پیشی گرفتند. بیراهه نیست که بگوییم ثانیه‌هایی در زندگی وجود دارد که عمل درست سیاسی در یاری جبهه حق چه بسا از صدها سال عبادت فردی ارزشمندتر شود.