پزشکان خسته اند
پزشکان خسته اند
رییس کل سازمان نظام پزشکی با تاکید بر لزوم تدبیر جهت پیشگیری از بیماری کرونا و با بیان اینکه کادر درمان خسته شده است، گفت: علت مرگ و میر ناشی از کرونا باید به صورت علمی کنترل شود و روش‌های فعال برای کنترل بیماری در نظر گرفته شود.

دکتر محمد رضا ظفرقندی در نشست روز جهانی بیهوشی ضمن تقدیر از زحمات کادر درمان گفت: از گذشته‌های دور تاکنون اگر همکاران متخصص بیهوشی نبودند بسیاری از کارهای تیمی پیش نمی‌رفت. بنده شاهد خدمات ارزشمند این کادر از گذشته‌های دور بودم.