بازیکنان پرسپولیس چند وقتی است که مطالبات خود را دریافت نکرده و امیدوارند طی روزهای آینده دریافتی جدیدی داشته باشند.
پرسپولیسی‌ها قبل از سفر به هند پول می‌گیرند؟
پرسپولیسی‌ها قبل از سفر به هند پول می‌گیرند؟

به گزارش افلاکیون، حمید مطهری در کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی با نساجی مازندران گفت انتظار داریم مدیران باشگاه موانع را از سر راه بردارند. اشاره او به بحث دریافتی بازیکنان بود و اینکه شاید کادر فنی پرسپولیس انتظار دارند شاگردان‌شان قبل از سفر به هندوستان دریافتی جدی داشته باشند.

بر اساس توافق قبلی باشگاه پرسپولیس با کارگزار مالی، قرار بود بازیکنان پرسپولیس اوایل اردیبهشت ماه ۱۰ تا ۲۰ درصد دیگر از پول خود را دریافت کنند و کمی بعید به نظر می رسد تا شنبه که پرسپولیس به هندوستان سفر می کند این مشکل حل شود اما به هر حال گل محمدی در ماه‌های قبل نشان داده بود که در بحث مسائل مالی حداقل در ظاهر هم که شده پشت بازیکنان خود است و از آنها حمایت می‌کند.