پاییز هزار رنگ کرمانشاه
پاییز هزار رنگ کرمانشاه

به گزارش خبرنگار افلاکیون : کرمانشاه طبیعت کم نظیری دارد. کاملا چهارفصل است و می‌توان برف و باران و گرمای تابستان را در آن دید و حس کرد. اما پاییزش رنگ و بوی دیگری دارد به خصوص در «صحنه» و «ریجاب» که به خاطر درختان چنار، باغات میوه و نهرهایش شهره غرب ایرانند.     […]

به گزارش خبرنگار افلاکیون : کرمانشاه طبیعت کم نظیری دارد. کاملا چهارفصل است و می‌توان برف و باران و گرمای تابستان را در آن دید و حس کرد. اما پاییزش رنگ و بوی دیگری دارد به خصوص در «صحنه» و «ریجاب» که به خاطر درختان چنار، باغات میوه و نهرهایش شهره غرب ایرانند.