واکنش سید نظام الدین موسوی به تحریف سخنان رهبر انقلاب
واکنش سید نظام الدین موسوی به تحریف سخنان رهبر انقلاب
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: علت تحریف بیانات رهبری درباره تحریم‌ها آن است که دولتی‌ها و رسانه‌های منسوب به آنان به دنبال تغییر مسیر خسارت بار گذشته خود نیستند.

به گزارش افلاکیون، سید نظام‌الدین موسوی ، در واکنش به افراد و رسانه‌هایی که به دنبال تحریف فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری درباره رفع تحریم‌ها هستند، گفت: فرمایش مقام معظم رهبری واضح، روشن و بدون نیاز به تفسیر بود. ایشان فرمودند که خنثی‌سازی تحریم‌ها از رفع تحریم‌ها مهم‌تر است و مسئولان باید بیشتر بر خنثی سازی تحریم‌ها متمرکز شوند.

وی بیان کرد: دلیلی که مقام معظم رهبری برای این مسئله آوردند، بسیار دقیق است چرا که رفع تحریم‌ها دست ما نیست اما خنثی‌سازی تحریم‌ها دست خودمان است و بر این اساس باید تمرکز بیشتری روی آن بگذاریم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته رهبر معظم انقلاب در مقدمه بحثشان رفع تحریم‌ها را هم نفی نکردند و فرمودند که باید برای رفع تحریم‌ها هم تلاش شود و اگر رفع تحریم‌ها حتی یک ساعت هم زودتر انجام شود، مفید است.

موسوی افزود: البته ایشان در این زمینه فرمودند که چهار سال است که رفع تحریم‌ها به تاخیر افتاده است. دلیل این مسئله آن است که رفع تحریم‌ها دست دشمن است و دست ما نیست.

وی گفت: بیانات مقام معظم رهبری کاملاً روشن است اما علت اینکه مسئولان دولتی و رسانه‌های منسوب به آنان بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری را برجسته و تیتر و بقیه موارد را بایکوت و سانسور می‌کنند، این است که این جریان می‌خواهند همان مسیر طی شده و خسارت باری را که در گذشته دنبال کرده بودند، ادامه دهند.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این افراد هیچ اراده و انگیزه‌ای برای تغییر این مسیر خسارت بار ندارند. هر فرد عاقلی که بیانات مقام معظم رهبری را مورد توجه قرار دهد، قطعاً متوجه می‌شود که مرکز ثقل بیانات ایشان این است که ما باید به خنثی‌سازی تحریم‌ها اولویت دهیم.

موسوی اظهار داشت: خنثی‌سازی تحریم‌ها دست خود ماست اما دولتی‌ها و رسانه‌های منسوب به آنان به دنبال تغییر مسیر خود نیستند بلکه به دنبال ادامه مسیر قبلی خود هستند و به همین دلیل به هر کاری و حتی تحریف بیانات مقام معظم رهبری دست می‌زنند.

وی با تاکید بر ضرورت شکست جریان تحریف، گفت: رهبر معظم انقلاب در زمانی فرمودند که باید با جریان تحریف مقابله شود تا بتوان با تحریم مقابله کرد که البته نوع نگاه ایشان ناظر بر تحریف کلانی بود که در سطح بین المللی و از سوی رسانه‌های وابسته به سرمایه‌داری و صهیونیستی انجام می‌شد که به دنبال آن بودند تا معادله‌ای را که منجر به تحریم‌های ظالمانه علیه کشور ما شده است را به گونه دیگری نشان دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: منتها همین مسئله را در داخل کشور هم می‌بینیم و کسانی که بیانات رهبری را این گونه تحریف می‌کنند، در امتداد همان جریان تحریف کلان هستند که در سطح جهانی عمل می‌کند.

موسوی اظهار داشت: در این شرایط، همه رسانه‌های انقلابی، نیروهای انقلاب و همه کسانی که به منافع ملی و مصالح کشور پایبند هستند و به آن اعتقاد دارند، باید تلاش کنند تا در مقابل جریان تحریف ایستادگی شود.