همتی نوشت: عدم تعیین تکلیف FATF می تواند در نبود تحریم ها مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین المللی باشد.
هشدار همتی از عواقب عدم تصویب FATF
هشدار همتی از عواقب عدم تصویب FATF

به گزارش افلاکیون، بنا به درخواست دولت و تأئید مقام معظم رهبری مهلت بررسی لوایح پالرمو وCFT در مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است. توجه داشته باشیم، عدم تعیین تکلیف FATF می تواند در نبود تحریم ها مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین المللی باشد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی در مورد نامه رئیس جمهور به رهبر معظم انقلاب در مورد بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع نوشت: عدم تعیین تکلیف FATF می تواند در نبود تحریم ها مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین المللی باشد.

به گزارش انتخاب در این یادداشت آمده: قطب نمای سیاستگذاری بانک مرکزی حول کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی کشور است. در این راستا، نرخ ارز بعنوان یک متغیر کلیدی اقتصادکلان نقشی مهمی بعهده دارد.

سیاست بانک مرکزی بر این استواراست که،نرخ ارز بایستی باتوجه به شرایط اقتصادکلان کشور، ازجمله روند ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی، تراز خارجی و جلوگیری ازهدررفت منابع ارزی کشور سامان گیرد.

مقاومت درمقابل کاهش نرخ ارز ازسوی کسانی که ارز دارند، را می توان درک کرد. ولی،عوامل بنیادی بازارشرایط خود را در هرصورت تحمیل خواهدکرد. در همین راستا، تامل وارد کنندگان برای خرید ارز درسامانه نیما نیز قابل درک است.

بانک مرکزی با توجه به همه این عوامل، و با تکیه بر قدرت بازارسازی خود، مسیر حرکت نرخ ارز را رصد کرده و بر اساس مجموعه اهداف سیاستگذاری خود، منابع و ابزارهای در دسترس، آن را مدیریت می کند.

بنا به درخواست دولت و تأئید مقام معظم رهبری مهلت بررسی لوایح پالرمو وCFT در مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است. توجه داشته باشیم، عدم تعیین تکلیف FATF می تواند در نبود تحریم ها مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین المللی باشد.