نیازهای تغذیه ای دانش آموزان با خوردن شیر تامین می شود
نیازهای تغذیه ای دانش آموزان با خوردن شیر تامین می شود
در برخی کشورها برنامه شیر مدارس به بیش از ۱۲۰ سال می رسد و هدف اصلی آن نیز تغذیه کودکان و نوجوانان با شیر به عنوان کامل ترین غذا همه نیازهای تغذیه ای یک فرد را تامین می کند.

استادیار دانشکده تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: در صورتی که مصرف شیر در مدارس فرهنگ سازی نشود، شاهد خطرات جبران ناپذیری خواهیم شد.
وحید مفید افزود: شیر مدرسه از دیرباز به صورت حرکت جهانی در بسیاری کشورها در برنامه مدارس قرار گرفته است. چرا که کودکان در سنین رشد هستند و بیشترین نیاز را به مواد مغذی، ویتامین‌ها، پروتئین‌ها و کلسیم دارند.

کد خبر: ۱۰۴۰