یک گروه از محققان فنلاندی روش جدیدی را ابداع کرده اند که می تواند از ریزش موها و در نهایت کچلی جلوگیری کند.

عمر سلول های بنیادی فولیکول مو، که رشد مو را تقویت می کنند، با تغییر وضعیت متابولیسم آنها قابل افزایش است.
در جریان آزمایشی که بر روی موش ها انجام شد، محققان فنلاندی با همکاری پژوهشگران آلمانی موفق به شناسایی پروتئینی به نام ریکتور شدند که نقش مهمی در فرایند تقویت سلول های بنیادی مو ایفا می کند.