میانجیگری هاشمی برای آشتی دولت و شهردار تهران
میانجیگری هاشمی برای آشتی دولت و شهردار تهران
چند ماهی است که دفتر رییس جمهور از دعوت شهردار تهران به جلسات هیات دولت خودداری می کند، گفته می‌شود این موضوع به تخریب ساختمان نهاد ریاست جمهوری در جماران مربوط می شود.

افلاکیون– در مراسم اجرای یکی از پروژه های شهرداری تهران که اسحاق جهانگیری معاون اول ریس جمهور حضور داشت محسن هاشمی رییس شورای شهر پایتخت از جهانگیری خواست برای ورود شهردار تهران به جلسات دولت پارتی‌بازی کند.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به حضور امروز اسحاق جهانگیری در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه شارباغ گفت: “حضور امروز آقای جهانگیری در مراسم شهرداری ان‌شاءالله آشتی دولت با شهردار محسوب می‌شود.”

او خطاب به جهانگیری گفت: «امیدواریم از فردا با پارتی شما، حناچی به جلسات هیأت دولت دعوت شود.»

چند ماهی است که دفتر رییس جمهور از دعوت شهردار تهران به جلسات هیات دولت خودداری می کند، گفته می‌شود این موضوع به تخریب ساختمان نهاد ریاست جمهوری در جماران مربوط می شود.