کرونای برزیلی یکی از گونه‌های خطرناک کرونا است که دارای ویژگی‌های متفاوتی نسبت به نوعی است که ابتدا در چین ظهور و بروز پیدا کرد.
مهم‌ترین نشانه‌های کرونای برزیلی چیست؟
مهم‌ترین نشانه‌های کرونای برزیلی چیست؟

به گزارش افلاکیون، کرونا به‌عنوان یک ویروس جهش‌یافته همواره تغییر و تحولات فراوانی داشته و با ظهور و بروز در هر نقطه از جهان شکل جدیدی به خود گرفته و عنوان آن منطقه از جهان را به خود اضافه کرده است.

یکی از این گونه‌های کرونا، کرونای برزیلی است که دارای ویژگی‌های خاصی است که نسبت به نوع اولیه آن که در چین آغاز شد متفاوت است. برخی از مهم‌ترین نشانه‌های این نوع ویروس بدین شرح است:

بیشترین موارد ابتلای آن در جوانان دیده شده است.

شدت نفوذ بالای این نوع ویروس در برابر کرونای چینی ۱۲برابر است.

کرونای برزیلی دارای قدرت عفونت بیشتر است.

این نوع ویروس تاکنون در ۸ کشور مشاهده شده است.

کرونای برزیلی سه برابر نسبت به سایر گونه‌ها مسری‌تر است.

محققان نسبت به اثرگذاری واکسن کرونا برروی آن تردید وجود دارند.

براساس بررسی‌های انجام شده کرونای انگلیسی در ساختار پروتئینی اسپایک خود ۱۲جهش دارد.