ستاد ملی کرونا منع تردد شبانه شهرهای نارنجی که پیش از این برای شهرهای قرمز وجود داشت برای شهرهای نارنجی از جمله تهران مصوب شد.
منع تردد شبانه در تهران و دیگر شهرهای وضعیت نارنجی ادامه می یابد
منع تردد شبانه در تهران و دیگر شهرهای وضعیت نارنجی ادامه می یابد

به گزارش افلاکیون، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت:منع تردد از ساعت ۹ شب تا ۴ صبح در شهرهای قرمز اعمال می شد و از امروز برای شهرهای نارنجی هم اعمال می شود.

در ۲۷۸ شهری که نارنجی هم هستند منع تردد انجام می شود. تهران از شنبه ۱۵ آذر جز شهرهای نارنجی است.