منع تردد شبانه در تهران و دیگر شهرهای وضعیت نارنجی ادامه می یابد
منع تردد شبانه در تهران و دیگر شهرهای وضعیت نارنجی ادامه می یابد
ستاد ملی کرونا منع تردد شبانه شهرهای نارنجی که پیش از این برای شهرهای قرمز وجود داشت برای شهرهای نارنجی از جمله تهران مصوب شد.

به گزارش افلاکیون، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت:منع تردد از ساعت ۹ شب تا ۴ صبح در شهرهای قرمز اعمال می شد و از امروز برای شهرهای نارنجی هم اعمال می شود.

در ۲۷۸ شهری که نارنجی هم هستند منع تردد انجام می شود. تهران از شنبه ۱۵ آذر جز شهرهای نارنجی است.