سرپرست بانک توسعه تعاون : پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به تعاونی ها و بنگاههای کوچک و متوسط
تسهیلات ارزان قیمت


 

 

 

به گزارش خبرنگار  اقتصادی خبردون : محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در هفته تعاون روز گذشته عنوان نمود که اعطای تسهیلات ارزان قیمت به تعاونی ها در سه مرحله اجرا می گردد

  • تسهیلات اشتغال <<روستا وعشایری>>  که در اولویت هستند و مورد استفاده تعدادی از تعاونی ها می باشد و کماکان برقراراست .
  • تسهیلات طرح <<رونق تولیدی >> که با نرخ ۱۲ تا ۱۷ درصد صرفا برای تعاونی ها در نظر گرفته شده است .
  • تسهیلات اشتغال <<مشاغل خانگی >> تعاونی ها که ازمحل پشتیبان می توانند استفاده کنند.

 

شیخ حسینی خاطر نشان کرد :  تکالیفی که خارج از ید بانک و اختیار بانک توسعه تعاون بوده و در واقع خارج از بخش تعاون و ماموریت اصلی پرداخت می گردد که به صورت تسهیلات تکلیفی ، تسهیلات خرد ، تسهیلات ازدواج است .

سرپرست بانک توسعه تعاون در پاسخ به خبرنگار خبردون افزود :به طور کلی تسهیلات حمایتی می باشد که در قانون بودجه وجود دارد و به اشخاص حقیقی خارج از بخش تعاون تخصیص     می یابد.

محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون با بیان اینکه با توجه به پیگیری ها و مکاتباتی که  از مجلس ،بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه داشتیم   امیدواریم بتوانیم آن تکالیفی که می خواهند از این محل که عمدتا به صورت قرض الحسنه است را به بخش تعاون آورد.

 

وی خاطر نشان کرد که همین تسهیلات را به تعاونی ها و بنگاههای کوچک و متوسط نیز پرداخت خواهیم کرد .

چنانچه این اتفاق صورت پذیردسهم قابل توجهی از پرتفوی اعتباری بانک توسعه تعاون بعنوان تسهیلات ارزان قیمت در اختیار تعاونی ها قرار خواهد گرفت.

خبردون