مراقبت های مرزی تشدید می شود
مراقبت های مرزی تشدید می شود
وزیر بهداشت، بر اجرای پروتکل های سختگیرانه تر بهداشتی در مبادی ورودی کشور تاکید کرد.

به گزارش افلاکیون، سعید نمکی، با توجه به گسترش ویروس جهش یافته در اکثر کشورهای اروپایی، تاکید کرد: تمامی مسافرانی که از مقصد اروپا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از مرزهای هوایی، زمینی و دریایی وارد کشور می‌شوند، ضروری است علاوه بر تست مجدد در مبادی ورودی، به مدت مناسب و منطبق با پروتکل‌های مربوطه در محل سکونت به صورت قرنطینه به سر برند.

وزیر بهداشت در نامه‌ای خطاب به علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی را مکلف به اجرای تمامی دستورالعمل‌های مربوطه دانست.

در نامه وزیر بهداشت تاکید شده است: پیرو مکاتبات و دستورالعمل‌های قبلی شایسته است موارد زیر اجرایی شود.

۱- با توجه به گسترش ویروس جهش یافته در اکثر کشورهای اروپایی، ضروری است کلیه مسافرینی که از مقصد اروپا بصورت مستقیم یا غیرمستقیم از مرزهای هوایی، زمینی و دریایی وارد کشور می‌شوند، علاوه بر تست مجدد در مبادی ورودی به مدت مناسب و منطبق با پروتکل‌های مربوطه در محل سکونت به صورت قرنطینه به سر برند.
همکاران بهداشتی مکلفند همه روزه در مورد سلامتی و ردیابی علائم بیماری به طریق مقتضی پیگیری نمایند و در صورت مثبت شدن تست فرد مذکور و یا بروز علائم در وی، افراد مستقیم مرتبط از جمله خانواده و همچنین افراد غیرمستقیم مرتبط مانند رانندگانی که در ایاب و ذهاب آنان نقش داشتند، از لحاظ تست و سایر موارد مورد بررسی قرار گیرند.

۲- درخصوص ورود مسافرین غیراروپائی همانگونه که قبلاً اعلام شده، ضروری است سطح بررسی‌ها و مراقبتهای لازمه را افزایش داده و با پروتکل‌های سختگیرانه تر امکان هرگونه مغفول ماندن موارد مبتلا مرتفع گردد.

بدیهی است در این راستا رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی در استان‌های مرزی و همچنین در استان‌هایی که به شکل‌های مختلف پذیرای مهمانهای خارجی هستند، مکلفند اجرای کلیه دستورالعمل‌های مربوطه را به دقت نظارت و پیگیری نمایند.